x
Aquest lloc web només utilitza cookies pròpies, necessàries i funcionals. Si continua amb la navegació o tanca aquest avís, significarà que accepta i està d'acord amb el seu ús.
Més informació

Política de tractament de dades

Responsable del Tractament
Alguna Pregunta, S.L., amb domicili a l'efecte de comunicacions en Carrer Diputació, 260, 5ena planta - 08007 Barcelona i NIF B-64965924 (d'ara endavant, «ALGUNA PREGUNTA») està compromesa amb la protecció i la seguretat de les dades de caràcter personal que els usuaris o visitants de la web www.algunapregunta.tv ens poguessin facilitar.
Aquesta Política de Tractament té per objecte informar els usuaris i visitants del nostre lloc web “www.algunapregunta.tv” de tot el relatiu a la recollida i tractament de les seves dades personals per ALGUNA PREGUNTA.
ALGUNA PREGUNTA es reserva el dret de modificar i/o actualitzar aquesta Política de manera periòdica, amb la finalitat d'adaptar-la a la legislació aplicable a cada moment, així com a les pràctiques legítimes d’ALGUNA PREGUNTA. En tot cas, el contingut de la nova política serà publicada en el lloc web i estarà permanentment disponible per als usuaris i visitants. Es recomana als usuaris i visitants que llegeixin i consultin aquesta Política de Tractament cada vegada que accedeixin a aquest lloc web.
L'accés i navegació general pels continguts mostrats en la Web no requereix del registre per part dels usuaris.

Com recull ALGUNA PREGUNTA les dades personals?
ALGUNA PREGUNTA recapta la informació de l'usuari o visitant d'aquest lloc web en diferents moments:

 • A través de “Contactar”, on se sol·licita nom i cognoms i mail de contacte.
 • A través de la subscripció a la newsletter, on se sol·licita una adreça de correu electrònic per a l'enviament de la newsletter.
 • Durant la navegació pel lloc web, a través de les Cookies. Consulta la Política de Cookies.
 • Per a què s'utilitzen les dades personals?
 • Formularis de recollida de dades

En els formularis a través dels que es recapten dades de caràcter personal, l'Usuari rebrà informació detallada sobre el tractament de les seves dades, les seves finalitats, els possibles destinataris de la informació, en el seu cas, i el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes o a la informació que li sigui sol·licitada.
Finalitats: Totes les dades facilitades per l'Usuari seran utilitzats facilitar la informació sol·licitada. Igualment, es remetrà informació per correu electrònic d’ALGUNA PREGUNTA i la newsletter.
Les seves dades no seran cedits a cap tercer. Les seves dades seran conservades no sigui baixa com a usuari.

Cookies
Des del moment en què el visitant accedeix al nostre lloc web, la seva adreça d'Internet podria quedar registrada en les nostres màquines en forma de fitxers LOG (històrics). En conseqüència, l'Usuari deixa rastre de l'adreça IP que en cada sessió li hagi assignat el seu proveïdor d'accés, de tal forma que cada petició, consulta, visita o anomenada a un element d'un lloc web podria quedar registrada. No obstant això, els fitxers LOG són anònims (de tal forma que no identifiquen el nom i cognoms de l'usuari) i s'utilitzaran únicament per a fins interns com la realització d'estadístiques, per a portar un control dels accessos al lloc web. Igualment, a través de les cookies es pot emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un Usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l'usuari. Consulta la Política de Cookies (afegir enllaç).

Com haig d'actualitzar les meves dades personals?
L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a ALGUNA PREGUNTA a través d'aquest lloc web, mitjançant l'emplenament del corresponent formulari i de subscripció a la newsletter, són veraces, correctes, actuals i complets, i es fa responsable de comunicar a ALGUNA PREGUNTA qualsevol modificació o actualització d'aquests.

Què ocorre si facilito a ALGUNA PREGUNTA dades de terceres persones?
En el cas que l'Usuari inclogui en el formulari electrònic corresponent, dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de l'Usuari, aquest deurà, amb caràcter previ a la inclusió o comunicació de les seves dades a ALGUNA PREGUNTA, informar aquestes persones sobre el contingut d'aquesta Política de Privacitat. L'Usuari garanteix que ha obtingut el consentiment previ d'aquestes terceres persones per a la comunicació de les seves dades personals a ALGUNA PREGUNTA.

Quan es considera que he autoritzat a ALGUNA PREGUNTA pel tractament de les meves dades?
Legitimació: Des del moment en què l'Usuari marca la casella de lectura i acceptació de la Política de Tractament de Dades, habilitada al costat del formulari electrònic de recollida de dades, ens atorga el seu consentiment inequívoc, lliure i revocable i ens autoritza expressament a tractar les teves dades personals amb les finalitats descrites al peu del formulari i/o en aquesta Política de Tractament de Dades.

Quan de temps es conservaran les dades?
Les dades dels usuaris i interessats es conservaran durant el temps necessari per el compliment amb la finalitat per la qual es van recaptar i durant el temps que resulti necessari per determinar les possibles responsabilitat que es poguessin derivar de tal finalitat i del tractament de les dades, a més a més dels períodes establerts per la normativa d’arxius i documentació.

Drets dels interessats
Com a usuari i interessat, podrà exercir els següents drets establerts en la normativa aplicable:

 • Dret d'accés a les seves dades personals que et permet dirigir-te a nosaltres per a conèixer si estem tractant o no les teves dades de caràcter personal;
 • Dret de rectificació, mitjançant el qual podràs obtenir la rectificació de les teves dades personals que siguin inexactes;
 • Dret d'oposició, com el seu nom indica, suposa que podràs oposar-te, íntegrament o en part, al fet que realitzem un tractament de les teves dades personals;
 • Dret de supressió per a sol·licitar la cancel·lació de les dades:
 • Dret a la limitació del tractament, que consisteix en el fet que l'usuari obtingui la limitació del tractament de les teves dades que realitzem des d’Alguna Pregunta;
 • Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la validesa del tractament abans de la retirada;
 • Dret a sol·licitar la portabilitat, és a dir, que les dades personals que ens hagi facilitat se't retornin o es transmetin a un altre responsable del tractament, en un format en estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable, sense cap impediment per part d’Alguna Pregunta.

Per a exercitar qualsevol d'aquests drets, l'usuari haurà de posar-se en contacte mitjançant:

 • Correu electrònic a l'adreça info@algunapregunta.tv, indicant el dret que desitja exercir i en el camp assumpte: Drets RGPD.
 • Correu postal dirigint-se a ALGUNA PREGUNTA, amb domicili a l'efecte de comunicacions en Carrer Diputació, 260, 5ena Planta – 08007 – Barcelona.

Seguretat de les seves dades personals
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures de índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.

Contacte
Si te qualsevol dubte o preocupació respecte la forma en la qual tractem i utilitzem les seves dades personals o desitja exercir qualsevol dels drets anteriorment descrits, posis en contacta amb nosaltres: info@algunapregunta.tv.