Vídeos Cava de Paratge Qualificat

Vídeos en català, castellà i anglès amb els que comunicàvem la creació de la categoria del Cava de Paratge Qualificat. Aquesta varietat és el cava obtingut d'un vi produït amb raïms d'un paratge determinat, les condicions edàfiques i micro climàtiques pròpies, juntament amb uns criteris de qualitat en la seva producció i elaboració, propicien un cava de característiques singulars. Les peces transmeten la idea, el sentiment que volien aportar i ajuden a visualitzar aquesta nova categoria com una nova varietat exclusiva d’aquest producte de la nostra terra.

Categoria: Comunicació corporativa i publicitat